CHRIS LAARMAN

Specialisaties: Chris is gespecialiseerd in:

*       Vergroten van persoonlijke balans en persoonlijk leiderschap

*       Ontwikkeling van Leiderschap door visie, missie, strategie

*       Loopbaan coaching: wat wil je, wat kun je, wat ga je doen

*       Talent- en competentieontwikkeling in organisaties

*       Reïntegratie en outplacement

*       Executive coaching.

Voor wie: Management- of directieteams als team, individuele leidinggevenden, en elk ander die het gevoel heeft vast te lopen in leven en werk.
Overal waar (hernieuwde) verbinding tussen werkenden in organisaties nodig is.                                                                      .
Methodiek: Chris heeft een warme en vragen stellende stijl met zakelijke aandacht voor het gedrag en motivatie in het hier en nu.
Een speelse aanpak met gaming en simulaties met als uitgangspunt dat elk mens zelf de sleutel voor eigen ontwikkeling en oplossing van eigen problemen in handen heeft.
Gestructureerd coachtraject met heldere afspraken.
Accreditaties: NOBCO/EMCC-NL Master Practitioner Coach

Gecertificeerd e-Coach

Publicaties: Leiderschapsontwikkeling bij een organisatie in verandering: Luchtverkeersleiding Nederland.
Bijzonderheden: Chris werkt veel met gaming, simulaties en aanschouwelijk materiaal (‘een beeld zegt meer dan 1000 woorden’).
Aandacht, bezinning en transformatie.
Werkwijze: Goede kennismaking en afstemming van de doelen, duidelijke afspraken over het traject in coachovereenkomst, tussen- en eindevaluaties, nazorg.

Stuur een email naar Chris

De Oneliner van Chris:

“Werkend leren en lerend werken in verbinding”.

Werkgebied: regio Randstad.

Chris coacht ook in de Engelse taal.