CHRIS LAARMAN

Specialisaties: Chris is gespecialiseerd in:

 • Vergroten van persoonlijke balans door persoonlijk leiderschap: zelfinzicht
 • Ontwikkeling van coachend leiderschap door visie, missie, strategie
 • Zingeving bij loopbaan ontwikkeling: wat wil je, wat kun je, wat ga je doen en vooral waartoe.
 • Talent- en competentieontwikkeling gericht op persoonlijk ondernemerschap. Ga weer ergens voor!
 • Begeleiding bij vraagstukken over organisatiecultuur op alle niveaus.
Voor wie: Managementteams en individuele leidinggevenden, en elk ander die het gevoel heeft te willen excelleren  in leven en werk. Overal waar (hernieuwde) verbinding nodig is tussen mensen in harmonie met hun omgeving: werk of privé.
Methodiek: Chris heeft een warme en vragen stellende stijl met zakelijke aandacht voor het gedrag en motivatie in het hier en nu. Door zijn onconventionele levenspad zoekt en maakt hij telkens opnieuw verbindingen, en deelt dit ook met anderen.
Hij kent een speelse aanpak met vragenlijsten, gaming en simulaties met als uitgangspunt dat elk mens zelf de sleutel voor eigen ontwikkeling en oplossing van eigen problemen in handen heeft.
Accreditaties:
 • NOBCO/EMCC Master Practitioner Coach
 • Postacademische opleiding HRD (Univ. Leiden)
 • Gecertificeerd e-Coach via DigitCoach
Publicaties:
 • Scriptie: Leiderschapsontwikkeling bij een organisatie in verandering: Luchtverkeersleiding Nederland.
 • Boek: Ondernemerschap voor coaches (Uitgev. Boom)
Bijzonderheden:
 • Chris werkt veel met uitdagend aanschouwelijk materiaal (‘een beeld zegt meer dan 1000 woorden’) en deelt graag zijn levenservaringen uit binnen- en buitenlandse ervaringen op het gebied van het ontwikkelen van mensen en organisaties, ‘ter leringhe ende vermaeck’.
 • Aandacht, bezinning en transformatie zijn onderwerpen waarvoor huiswerk wordt gevraagd via afstandsleren.
 • Gestructureerd coachtraject met heldere afspraken.
Werkwijze: De coaching ondersteunt Chris met o.a. waardenonderzoek en MBTI. Dit geeft de coachee in korte tijd veel zelfinzicht. Chris vraagt stevig door tijdens de gesprekken zonder aanvallend te zijn. Hij zet in overleg met de coachee ook e-coaching in ter ondersteuning van het proces. Ook hier geldt dat de continue ontwikkeling van zelfbewustzijn van belang is, in dit geval door het schrijfproces in e-coaching.

Stuur een email naar Chris

De Oneliner van Chris:

“Werkend leren en lerend werken in verbinding”.

Werkgebied: regio Randstad.

Chris coacht ook in de Engelse taal.