CHRIS LAARMAN

Specialisaties: De specialiteiten van Chris zijn:

  • Binnen teams het creëren van balans en het stimuleren van persoonlijk leiderschap.
  • Leiderschapsontwikkeling, ontwikkelen van visie, missie, strategie.
  • Resultaatgerichtheid ontwikkelen.
  • Talent- of competentieontwikkeling in teams.
Methodiek: Chris heeft een warme en vragen stellende stijl met zakelijke aandacht voor het gedrag en motivatie in het hier en nu.

Hij heeft een speelse aanpak met gaming en simulaties met als uitgangspunt dat de mensen in het team samen alle sleutels voor de ontwikkeling en oplossing van problemen in handen hebben.

Zijn trajecten zijn gestructureerd met heldere afspraken.
Hij is goed inzetbaar overal waar (hernieuwde) verbinding tussen teams in organisaties nodig is.

Registraties: NOBCO/EMCC-NL Master Practitioner Coach

Gecertificeerd e-Coach

Ervaringen: Chris heeft met diverse teams gewerkt binnen de zware industrie, de luchtvaart en justitiële jeugdinrichtingen.
Bijzonderheden: Chris werkt veel met gaming, simulaties en aanschouwelijk materiaal (‘een beeld zegt meer dan 1000 woorden’)
Andere treffende woorden zijn aandacht, bezinning en transformatie.
Werkwijze: Chris start met een grondige kennismaking, maakt duidelijke afspraken over het traject in de coachovereenkomst, heeft tussen- en eindevaluaties en organiseert nazorg.
Referentie: “Ik heb dhr. Laarman gevraagd om mijzelf, en ook het team waar ik leiding aan geef te ondersteunen bij de persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende en (dus) als mens. Hij heeft dit gedaan binnen de dynamiek van een sterk veranderende organisatie en hij heeft blijk gegeven van een grote mate van sensitiviteit. Dhr Laarman heeft het talent om naadloos aan te sluiten bij de coachees, ongeacht de situatie.”

Stuur een email naar Chris

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

De Oneliner van Chris:

“Teams functioneren optimaal bij wederzijdse en onderlinge openheid, respect en vertrouwen.”

Chris coacht ook in de Engelse taal.