CHARLOTTE VAN DEN WALL BAKE

Doelgroep: Professionals, midden- en hoger-management, directies.

Charlotte heeft veel ervaring in de volgende branches:

·        Zorg

·        Zakelijke dienstverlening.

Werkwijze: Charlotte faciliteert in het neerzetten van de praktische structuur: voorbereiding, inbreng casuïstiek, methodieken, duur, frequentie, verslaglegging.

De deelnemers bepalen de inhoud van iedere intervisie-bijeenkomst, Charlotte biedt handreikingen voor inzet van intervisie methodieken om samen tot inzicht te komen. Zij structureert, verbindt, verdiept en bewaakt het proces, de interacties en de afgesproken spelregels.

Charlotte is alert, relativerend en helpt deelnemers zelf tot oplossingen en inzichten te komen.

Bijzonderheden: Charlotte is van mening dat de mens voortdurend in ontwikkeling is en dat zelfreflectie van ongekende waarde is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Zij creëert, samen met de groep een veilige setting waar ruimte is voor kwetsbaarheid. Die kwetsbaarheid is noodzakelijk voor de deelnemers om met hun ‘peers’ in gesprek te gaan over dat wat schuurt.

Intervisie is een rustpunt, waarbij je afstand kunt nemen en samen oordeel-loos onderzoekt. Charlotte maakt zichzelf liefst overbodig; de wijsheid zit in de groep, Charlotte biedt structuur om deze boven water te halen.

Stuur een email naar Charlotte

De Oneliner van Charlotte:

“Intervisie is de ultieme manier om de -nog onbekende- wijsheid van een professional te vertalen in inzichten.”

Werkgebied: regio Midden Nederland

Charlotte coacht ook in de Engelse taal.