In het voorjaar 2018 zetten we het thema vitaliteit centraal: Hoe stimuleer je Vitaliteit als tegenpool van burn-out?

In dit kader is het volgende artikel geschreven:

De zin van zingeving

De term Zingeving komt vaak langs wanneer het gesprek gaat over de vitaliteit van mensen.

Veel mensen gaan vroeg of laat vragen stellen naar het nut of de zin van hun werk, hun leven of het bestaan in het algemeen. Het onderwerp komt in bijna elk ontwikkeltraject op een logische manier aan de orde. Vitaliteit is sterk verbonden met levenszin: zin hebben in het leven!

Zin hebben in het leven is anders voor een dertiger dan voor een tachtiger, anders voor iemand met een groot sociaal netwerk dan voor iemand die zich eenzaam voelt, anders voor iemand met grote persoonlijke uitdagingen zoals schulden of ziekte dan iemand die zorgeloos is.

Waar de een vanaf jonge leeftijd stevig verbonden is aan de eigen zingeving, zo is het voor een ander abracadabra. Zingeving lijkt voor de één begrijpelijker en bereikbaarder dan voor de ander. Werner Erhard zei: “het leven heeft geen zin, behalve de zin die wij er aan geven”.

Hetzelfde geldt voor een afdeling of een team: wat is de zin van ons bestaan? Hoe beter we dat weten, hoe meer zin we hebben om er voor te gaan met als direct resultaat energie, vitaliteit en weerbaarheid. Zingeving zet een knopje om in het brein en in het lichaam. Zingeving zorgt ervoor dat blokkades worden overwonnen en problemen worden opgelost.

Lees hier meer over Vitaliteit en organisaties.

Ook individuele medewerkers of uzelf kan behoefte hebben om nieuwe zingeving te vinden. Het besef om leidende waarden te (her)vinden en nieuwe doelen voor het leven en werken te zetten kan nieuwe vitaliteit in het werkend bestaan brengen. Op deze manier zullen mensen vanuit een dieper begrip en respect voor zichzelf belangrijke stappen richting een nieuwe toekomst zetten. Gun uzelf of uw medewerker die heroriëntatie en u zult vitaliteit en weerbaarheid oogsten.

Kijk hier voor een individueel traject rondom zingeving.

Meer over dit onderwerp lezen?

Bestel hier het E-Book Vitaliteit voor alle artikelen.