In het voorjaar 2018 zetten we het thema vitaliteit centraal: Hoe stimuleer je Vitaliteit als tegenpool van burn-out?

In dit kader is het volgende artikel geschreven:

Krijgt u van uw medewerkers vragen over werkbelasting, werkstress en prioriteitenstress? Dan heeft u behoefte om te weten waar de schoen echt wringt bij uw medewerker! Hoe mensen stress en vitaliteit ervaren is per persoon verschillend. Ook de oplossing naar een betere energiehuishouding zal per persoon anders zijn. Iedereen naar dezelfde cursus sturen heeft hier een tegendraads effect.

Vitaliteit en stress zijn met elkaar verbonden als twee kanten van een medaille. Wanneer je last hebt van stress ervaar je weinig vitaliteit en wanneer je overloopt van vitaliteit ervaar je weinig stress. Per persoon zijn er diverse facetten die van invloed zijn op werkbelasting en werkstress:

  • Dee leeftijdsfase waar je inzit heeft invloed
  • Het sociale netwerk speelt een belangrijke rol;
  • De persoonlijke motivatie van mensen en het bewustzijn hierover verschilt per mens;
  • Het gevoel van zingeving is een belangrijke factor in het kunnen omgaan met stress;
  • De waardering die een mens ontvangt staat in verhouding tot de ervaring van vitaliteit.

In de komende weken zullen we de verschillen in stressbeleving, en ook de manier waarop u als leidinggevende hierop kunt sturen, onder de loep nemen, te beginnen met de algemene prioriteiten en stressmomenten binnen de verschillende leeftijdsgroepen. Door de weken heen zullen we u op de hoogte houden van de andere indicatoren. Vraag ons ook gerust naar specifieke aandachtsgebieden binnen uw team of organisatie!

Bekijk ook deze vido van Erik Scherder, klik hier.

Meer over dit onderwerp lezen?

Bestel hier het E-Book Vitaliteit voor alle artikelen.